divendres, 19 de setembre de 2008

Benvinguda

L'exótic afrodisíac a base d' hipolcorit i entomòfiles de les antipodes que es va servir en el polèmic simposi bienal sobre telequinèsia y quiromància va provocar entre els agnòstics assistents a l'event una inesperada reacció d' èxtasi alucinògena sense parangó. El climax va arribar quan per megafonia es va anunciar la presència de l' apolini cirurgià plàstic de la constel.lació d'Andròmeda, que va provocar ipso facto la lipotimia i el trànsit orgiástic dels pletòrics acòlits als qui se'ls va diagnosticar la típica arítmia càrdio-vascular.

Entens este text?
No?
No et preocupes, está fet a base de tecnicismes, neologismes i expressions provenents del grec i el llatí. Algún dia els empraras en els teus estudis superiors científics i els trobaras per tot arreu als mitjans de comunicació i revistes especialitzades.

Amb aquest nou blog els vostres professors, Manolo i Santi, volem que intercanvieu les vostres impresions sobre la matèria de Fonaments i l'empreu per deixar constància dels vostres avanços i descobriments lèxics.

Esperem que l'experiència siga interessant per a tots.